Služby

Firma Cangár s.r.o poskytuje nasledovné služby:
 1. prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia, druh: ambulancia, odborné zameranie: všeobecná ambulantná starostlivosť o deti a dorast, špecializačný odbor: pediatria a dorastové lekárstvo
 2. vedenie účtovníctva
 3. poradenské a konzultačné práce v oblasti personálnej práce a v odbore počítačových a informačných technológií
 4. podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti
 5. vzdelávacie činnosti v oblasti personálnej, výpočtovej techniky a informačných technológií
 6. vydavateľské činnosti - vydávanie novín, kníh, časopisov a brožúr
 7. činnosť účtovného, ekonomického a organizačného poradcu
 8. organizovanie kurzov, školení a vzdelávania
 9. sprostredkovanie obchodu, služieb a výroby v rozsahu voľnej živnosti
 10. prieskum trhu a verejnej mienky
 11. poradenstvo v oblasti spoločenských vied, rozvoja osobnosti a komunikácie