Kontakt

Cangár s.r.o.
J. Bottu 1134/4
050 01 Revúca
e-mail:sro@cangar.sk
tel.: +421 58 4426252

IČO: 36 643 190
DIČ: 2022087210
zápis v OR OS Banská Bystrica, odd. Sro, vloľka 11012/S